Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Еxtramarket.bg от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Еxtramarket.bg (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Еxtramarket.bg (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".Общите правила и условия за пазаруване по електронен път от Еxtramarket.bg имат следното съдържание:

 

Регистрация

 

Създавайки профил в нашия магазин Вие ще можете да пазарувате по-бързо, ще получавате допълнителна информация за продуктите и ще можете да разглеждате хронологията на вашите поръчки.При регистрацията трябва да бъдат въведени следните данни. За физическо лице: адрес за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон, мобилен телефон и факс; за юридическо лице: адрес за доставка, име на фирмата, М.О.Л. на фирмата, e-mail, телефон, мобилен телефон и факс. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия профил и адрес за доставка. С отбелязване в полето "Прочетох и съм съгласен с "Общите условия" на Еxtramarket.bg клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.Сайта предлага и опцията Еднократна поръчка.Тази опция позволява на клиента да направи поръчка без да се регистрира.За разлика от регистрацията,при опцията еднократната поръчка клиента не може да следи статуса на поръчките си. 

 

Поверителност на данни

 

Личните данни, които Еxtramarket.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите –приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Еxtramarket.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Еxtramarket.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

 

Гаранция на стоките

 

Гаранционните условия към стоките които Еxtramarket.bg предлага са предмет на допълнителна договорка. Преди започването и изпълняването на дадена поръчка за конкретна стока Еxtramarket.bg от една страна и потребителя – клиент на сайта от друга страна, се договарят за размера на гаранцията. Според  спецификата на дадена стока и нейното количество при покупка се налагат различни възможности при определянето размера на гаранцията и дали стоката може да има гаранция.